Puzzle Collection

Puzzle Collection

          เอาใจคนเล่นเกมสาย Puzzle กันหน่อย กับเกมที่มีชื่อว่า Puzzle Collection เนื่องจากเกมนี้ถูกออกแบบมาตามชื่อ มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าCollection นั่นเอง โดยในเกมนี้จะเป็นการรวบรวมเอาเกมแนวPuzzle ที่มีอยู่ทั้งหมด มามัดไว้ด้วยกันในเกมเดียว ใครที่เป็นสายนี้อยู่แล้วน่าจะถูกใจไม่น้อยเลย เพราะในแต่ละPuzzle ก็จะมีด่านแยกย่อยออกไปอีกเยอะมาก หากอยากเล่นให้ครบน่าจะต้องใช้เวลาเป็นวัน ที่บอกแบบนี้ไม่ใช่อะไรหรอก เนื่องจากบางด่านก็ต้องบวกเวลาในการคิดเข้าไปด้วย ระบบ Gameplay Puzzle Collection           รูปแบบการเล่นในเกมPuzzle Collection ก็จะเกี่ยวกับการแก้ไขปริศนาทั้งหมด โดยตัวเกมมีPuzzle ให้เลือกเล่นมากถึง 10 ประเภท และแต่ละประเภทนั้นก็มีวิธีเล่นที่ต่างกันไป แต่ถ้าใครที่เล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วจะรู้ดีว่า มันไม่ได้ยากมากนักเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะหน่อย ซึ่งตัวเกมจะมีตารางรายชื่อของPuzzle ดังนี้           Unblock Me จะเป็นการเลื่อนบล็อกสี่เหลี่ยมสีแดงเพื่อเลื่อนไปยังทางออก โดยการขยับบล็อกสีขาวที่ขวางทางอยู่ออกไปก่อน           Line Free จะเป็นจุดวงกลมสีต่าง ๆ เป็นคู่ ๆ บนตาราง แต่ว่ามันจะกระจายกันอยู่ เราก็ต้องทำการลากเส้นจับคู่กันให้ครบ           Block Fill จะมีบล็อกรูปแบบชนิดต่าง […]